מטרת הטיפול הקבוצתי לאפשר למידה יעילה ומהירה להתמודדות עם חרדות 

בתוך סביבה חברתית תומכת, מפרגנת נעימה ומעודדת התקדמות. 

הטיפול הקבוצתי מאפשר לבחון את הקשיים עם ומול קבוצה, ונותן הכרה 

למקומות אלו: 


בתוך החרדות אנו בטוחים שאנו לבד ואף אחד לא מבין....

ולכל האנשים האחרים אין בעיות כאלו...

בטיפול הקבוצתי ניווכח שאנשים שונים סובלים מדברים דומים

וההתמודדות עם החרדות בקבוצה מסייעת בעידוד ודחיפה 

לשינוי ולעבודה עקבית כדי לצאת מן החרדות.


כאשר מדובר בחרדה חברתית, עצם המפגש עם הקבוצה הטיפולית,

 מסייע מאד להתגבר על הביישנות והקושי במפגש עם אנשים חדשים ועם קבוצה.

בהתמודדות עם חרדות כלליות ופניקה, השיתוף התמיכה והעבודה הקבוצתית

 עוזרים מאד להתקדם, להבין את החרדות, לתרגל את ההתמודדות ולהגיע לשיפור מהיר.


בעבודה הקבוצתית נתמקד בתחומים הבאים:

1. הכרת החרדות, והבנת הגורמים להם, בעיקר מחשבות היוצרות אותן. 

2. שיתוף בהבנת החרדות, עזרה אחד לשני ולקבוצה בהבנה ובניתוח שלהן. 

3. תרגול משותף במהלך המפגש הקבוצתי, מול כל הקבוצה או בזוגות, של כלי התמודדות עם החרדה 

4. עבודה משותפת של הקבוצה על קביעת תרגול יעיל ועקבי בבית להתמודדות עם החרדה. 

5. שיתוף ותמיכה של הקבוצה בהתמודדות של כל אחד עם כלי התרגול בבית.